MIBzHRR  21.6. 2003 OMS Rakovník + ČKRR

(Mezinárodní individuální barvářská zkouška honičů pro rhodéské ridgebacky)
 

2.místo v I.ceně     res CACT a res. CACIT

počet bodů 159

a to v 18ti měsících WAU!

 
 
 
Zkoušky

SOUDCOVSKÁ TABULKA

pro

mezinárodní individuální barvářské zkoušky honičů pro rhodéské ridgebacky

(MIBzHRR)

pořadatel: OMS RAKOVNÍK + ČKRR                21.6.2003 

2.místo v I.ceně res. CACT res. CACIT

 

Předmět

Známka za výkon

Počet bodů

Maximální počet bodů

1. nos

4

16

16

2. hledání

3

12

16

3 .vodění - b) volně

4

12

12

4. dosled černé zvěře na uměle pobarvené stopě - a) vodič

 

3

 

15

 

20

5. chování u střelené černé zvěře

4

40

40

6. ochota k práci na černou

4

40

40

7. chování na stanovišti - b)volně

4

16

16

8. poslušnost

4

8

8

 

 

 

 

Celkový počet bodů

 

159

 

Výsledná klasifikace

 

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a

chování vůdce

 

Vůdce ukázněn, pes dobře připraven

 

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

pro

mezinárodní individuální barvářské zkoušky honičů pro rhodéské ridgebacky

(MIBzHRR)

pořadatel: OMS RAKOVNÍK + ČKRR                15.8.2004

3.místo v I.ceně

mladší psy mají v umístění přednost před staršími při stejném bodovém ohonocení 

Předmět

Známka za výkon

Počet bodů

Maximální počet bodů

1. nos

4

16

16

2. hledání

4

16

16

3 .vodění - b) volně

4

12

12

4. dosled černé zvěře na uměle pobarvené stopě - a) vodič

 

3

 

15

 

20

5. chování u střelené černé zvěře

3

30

40

6. ochota k práci na černou

4

40

40

7. chování na stanovišti - b)volně

4

16

16

8. poslušnost

4

8

8

 

 

 

 

Celkový počet bodů

 

153

 

Výsledná klasifikace

 

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a

chování vůdce

 

 

 

 

B O D O V A C Í   K A R T A   ZOP.

 

 

(Potvrzení o vykonané zkoušce.)

 V PRAZE 9 - ÚJEZD NAD LESY   dne: 20.listopadu 2004

Rozhodčí: Jan PLŠEK........ Vedoucí zkoušek: Fraňková Hana . Pořadatel: AT klub.............

ČMKU - Kynologická jednota ČR Brno

 

D i s c i p l i n a

ZOP

ZPU - 1

Přivolání -

10

 

Ovladatelnost na vodítku

7

xxx

Ovladatelnost bez vodítka

9

 

Sedni - lehni - vstaň

7

 

Štěkání

xxx

 

Aport volný

xxx

 

Skok vysoký

xxx

 

Skok šplhem

xxx

 

Odložení

10

 

Volitelný cvik -

xxx

 

Z á k l a d n í   č á s t   celkem

43

 

Ovladatelnost ve skupině

9

 

Sedni-lehni-vstaň ve skupině

9

 

Odložení

9

 

Chůze po nepříjemném terénu

10

 

Přenesení psa

10

xxx

Lhostejnost k nárazovému zvuku

xxx

 

S k u p. a  s p e c. cviky celkem

47

 

B O D Y   C E L K E M

90

 plný počet bodů 100

Z N Á M K A

VÝBORNĚ

 

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

pro

klubové barářské zkoušky pro rhodéské ridgebacky

(KBzRR)

pořadatel: OMS RAKOVNÍK + ČKRR                19.6.2005

7.místo v I.ceně

mladší psy mají v umístění přednost před staršími při stejném bodovém ohonocení 

 

Předmět

Známka za výkon

Počet bodů

Maximální počet bodů

1. vodění na řemeni

4

16

16

2. odložení

4

16

16

3 .práce na pobarvené stopě

   nejméně 12 hod. staré

 

3

 

30

 

40

4. následování

4

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet bodů

 

 90

100

Výsledná klasifikace

 

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a

chování vůdce

 

 výborně připravený pes-

sportovní